Ang Dios nga Amahan ug ang Ginoong Jesu-Cristo maghatag sa kalinaw ug gugma uban sa pagtuo ngadto sa tanang kaigsoonan. 5:16; Ephesians 6:4 Or Parents; Ephesians 6:23 The Greek word for brothers and sisters (adelphoi) refers here to believers, both men and women, as part of God’s family. 1 Children, obey your parents in the Lord: for this is right. 7Maglingkod na may mabuting kalooban, na gaya ng sa Panginoon, at hindi sa mga tao: Obey your parents; with inward reverence and promptness, as well as in the outward act. ug alang usab kanako, aron ang Dios maghatag kanakog mensahe sa akong pagwali ug aron sa walay kukahadlok makasulti ako sa tinago sa Maayong Balita. – Ephesians 6:12. Church Readings. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) 27563; click buttons for social media share; Ephesians 2 Bisaya « on: June 21, 2020, 07:13:34 AM » Ephesians 2 1 Ug gihatagan kamo ug kinabuhi sa mga patay kamo tungod sa mga paglapas ug mga sala; 2 Nga kanhi mao ang inyong panag-gawi uyon sa kahimtang niining kalibutan, uyon sa principe sa kagamhanan sa hangin, sa espiritu nga … Wika ng Biblia Filipino. Please select how often you wish to receive ministry email updates. 6 Gawin ninyo iyan, may nakakakita man o wala, hindi upang mapuri ng mga tao kundi dahil kayo'y mga lingkod ni Cristo at buong pusong sumusunod sa kalooban ng Diyos. 15At ang inyong mga paa ay may panyapak na paghahanda ng evangelio ng kapayapaan; 23Kapayapaan nawa sa mga kapatid, at pagibig na may pananampalataya, mula sa Dios Ama at sa Panginoong Jesucristo. mga agalon, buhata usab ninyo kini sa inyong mga ulipon ug ayaw na kamo panghulga kanila. He gave himself for us—a sweet-smelling offering and sacrifice to God. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) Bible > Tagalog: Ang Dating Biblia > Ephesians 2 Mga Taga-Efeso 2 Tagalog: Ang Dating Biblia. Our battle is spiritual, not physical (Ephesians 6:12). 9At kayong mga panginoon, gayon din ang inyong gawin sa kanila, at iwan ninyo ang mga pagbabala: yamang napagaalaman na ang Panginoon nila at ninyo ay nasa langit, at sa kaniya'y walang itinatanging tao. Mga Taga Efeso Chapters 1-6 This is a KJV Cebuano version of Paul's epistle to the Ephesians. 16Bukod dito ay taglayin ninyo ang kalasag ng pananampalataya, na siyang ipapatay ninyo sa lahat ng nangagniningas na suligi ng masama. Ephesians 6:3. Mga Taga-Efeso 6:12 - Sapagka't ang ating pakikibaka ay hindi laban sa laman at dugo, kundi laban sa mga pamunuan, laban sa mga kapangyarihan, laban sa mga namamahala ng kadilimang ito sa sanglibutan, laban sa mga ukol sa espiritu ng kasamaan sa mga dakong kaitaasan. 5Mga alipin, magsitalima kayo sa mga yaong ayon sa laman ay inyong mga panginoon, na may takot at panginginig, sa katapatan ng inyong puso, na gaya ng kay Cristo; 8Yamang napagaalaman na anomang mabuting bagay na gawin ng bawa't isa, ay gayon din ang muling tatanggapin niya sa Panginoon, maging alipin o laya. Buhata kini sa kinakasingkasing gayod sama ra nga si Cristo maoy inyong gialagaran. 6Hindi ang paglilingkod sa paningin, na gaya ng pagbibigay lugod sa mga tao; kundi bagkus gaya ng mga alipin ni Cristo, na ginagawa mula sa puso ang kalooban ng Dios; 24Ang biyaya nawa'y sumalahat ng mga nagsisiibig sa ating Panginoong Jesucristo ng pagibig na walang pagkasira. Wings! γένῃ ἐπὶ τ. Sa kataposan, lig-ona ang inyong kaugalingon diha sa pagpakighiusa sa Ginoo pinaagi sa iyang dakong gahom. 19) — Ang imong silent treatment magpalibog sa kauban. In most of Chapter 6, Paul is reminding the church at Ephesus to be spiritually-strong. 2 “Honor your father and mother”—which is the first commandment with a promise— 3 “so that it may go well with you and that you may enjoy long life on the earth.” [] (4 Fathers, [] do not exasperate your children; instead, bring them up in the training and instruction of the Lord. Dad-a kanunay ang inyong taming nga mao ang inyong pagtuo kay pinaagi niini makapalong kamo sa tanang nagsiga nga ipana kaninyo sa Yawa. save Save March 6, - Bisaya For Later. 14Magsitibay nga kayo, na ang inyong mga baywang ay may bigkis na katotohanan, na may sakbat na baluti ng katuwiran, Your preference will be saved to your account for use with all ministry email subscriptions. Hinumdomi nga kamo ug sila pulos ulipon sa Ginoo ug wala siyay pinalabi. Busa pag-ampo kamo nga magmaisog ako sa pagwali niini kay gikinahanglan gayod kini. Your preference will be saved to your account for use with all ministry email subscriptions. 7 Maglingkod kayo nang masaya ang kalooban na parang sa Panginoon kayo naglilingkod at hindi sa tao. 11 Put on the whole armor of the LORD, so that you can assemble against the deception of the DEVIL. Contextual translation of "bisaya to tagalog translate ephesians" from Cebuano into Tagalog. 4 And, ye fathers, provoke not your children to wrath: but bring them up in the nurture and admonition of the Lord. Busa dad-a ang tanang kahimanan sa gubat nga gikan sa Dios! Footnotes. Love others just as Christ loved us. 22Na siyang aking sinugo sa inyo sa bagay na ito, upang makilala ninyo ang aming kalagayan, at upang kaniyang aliwin ang inyong mga puso. Verse 1. sunda ninyo ang inyong mga ginikanan kay mao kini ang husto. Share. The real world is very different and here is a glimpse into the truth. Ephesians 6:1-9. Tiquico, minahal nga igsoon ug buotang sulugoon sa buluhaton sa Ginoo, maoy magbalita kaninyo sa tanan gayod mahitungod kanako aron masayod kamo sa akong kahimtang. 0 0 upvotes, Mark this document as useful 0 0 downvotes, Mark this document as not useful Embed. Children, obey your parents - This is a duty with which God will never dispense; he commands it, and one might think that gratitude, from a sense of the highest obligations, would most strongly enforce the command. Iyan ang layuning pinili ng Diyos para sa atin noong una pa man. 2 Ang gracia kaninyo ug ang pakigdait nga gikan sa Dios nga atong Amahan, ug sa Ginoong Jesucristo. 21 Submit to one another out of reverence for Christ. 1 Timothy 5:4 But if a widow has children or grandchildren, they must first learn to show godliness to their own family and repay their parents, for this is pleasing in the sight of God. He is reminding them that their true enemy is a spiritual enemy. Hinumdomi nga gantihan sa Ginoo ang magbuhat ug maayo, ulipon man siya o dili. 1 Mga anak, magsitalima kayo sa inyong mga magulang sa Panginoon: sapagka't ito'y matuwid. Itigil. Christmas Mass PPT. unang sugo nga dunay saad mao kini: “Tahora ang imong amahan ug inahan,” ug kini ang saad: “aron ka mabulahan ug mataas ang imong kinabuhi dinhi sa kalibotan.”. 6 Himoa kini dili lamang kon magtan-aw sila kaninyo aron daygon kamo nila kondili buhata ang kabubut-on sa Dios, sa kinasingkasing gayod ingon nga mga ulipon ni Cristo. 3 But there must be no sexual sin among you. In the Lord - This clause is wanting in several reputable MSS., and in same versions. 說經解字卡. To Get the Full List of Definitions: Sign Up or Login. Strong's Concordance. 2 Live a life of love. 20Na dahil dito ako'y isang sugong natatanikalaan; upang sa ganito ako'y magsalita na may katapangan gaya ng nararapat na aking salitain. “Honor your father and mother”—which is the first commandment with a promise— Read verse in New International Version Siya nawa. 7 Busa tumana nga malipayon ang inyong buhat sama nga ang Ginoo maoy inyong gialagaran ug dili ang mga tawo lamang. 8 And God called the firmament, Heaven; and the evening and morning were the second day. 23 For the husband is the head of the wife as Christ is the head of the church, his body, of which he is the Savior. Ephesians 1 1 Si Pablo, apostol ni Cristo Jesus pinaagi sa kabubut-on sa Dios, alang sa mga balaan nga anaa sa Efeso ug sa mga matinumanon diha kang Cristo Jesus. Ephesians 6:18-20 and by perseverance in prayer, which he requireth for all saints, and particularly for himself, that he might preach the gospel with due boldness. Tungod niini pagbantay kamo ug lahutay gayod. 13Dahil dito magsikuha kayo ng buong kagayakan ng Dios, upang kayo'y mangakatagal sa araw na masama, at kung magawa ang lahat, ay magsitibay. Isul-ob ninyo ang tanang kahimanan sa gubat nga gihatag sa Dios kaninyo aron makasukol kamo batok sa mga pagpanglimbong sa Yawa. Commissioned in 1975 by Thomas Nelson Publishers, 130 respected Bible scholars, church leaders, and lay Christians worked for seven years to create a completely new, modern translation of Scripture, yet one that would retain the purity and stylistic beauty of the original King James. Himoa kini dili lamang kon magtan-aw sila kaninyo aron daygon kamo nila kondili buhata ang kabubut-on sa Dios, sa kinasingkasing gayod ingon nga mga ulipon ni Cristo. 21Datapuwa't upang mangaalaman ninyo naman ang mga bagay na ukol sa akin, at ang kalagayan ko, si Tiquico na aking minamahal na kapatid at tapat na ministro sa Panginoon, ay siyang magpapakilala sa inyo ng lahat ng mga bagay: G4190. Jahannam ka Bayan. 2 Igalang mo ang iyong ama at ina (na siyang unang utos na may pangako), 3 Upang yumaon kang mabuti, at ikaw ay mabuhay na malaon sa lupa. After Paul has just said: “ the first commandment with promise,” he now adduces the definite promise, on account of which this predicate pertains to that commandment, and that according to the LXX. 6. Ephesians 6:12 For our struggle is not against flesh and blood, but against the rulers, against the powers, against the world forces of this darkness, against the spiritual forces of wickedness in the heavenly places. ang kadasig sa pagsangyaw sa Maayong Balita sa pakigdait ingon nga inyong sapatos. June 26 - July 2, 2011. Cebuano Audio Bible Cebuano Bible Bisaya Bible. -- This Bible is now Public Domain. Gipadala ko siya nganha kaninyo aron balitaan kamo mahitungod kanamong tanan diri ug sa ingon madasig kamo. Treasury of Scripture . Ang grasya sa Dios maanaa sa tanan nga nahigugma sa atong Ginoong Jesu-Cristo sa gugma nga walay paglubad. Mga Taga-Efeso 6:1-3. Bible Resources. Pag-ampo kanunay alang sa tibuok balaang katawhan sa Dios. 17At magsikuha rin naman kayo ng turbante ng kaligtasan, at ng tabak ng Espiritu, na siyang salita ng Dios: 18Na magsipanalangin kayo sa Espiritu ng lahat ng panalangin at daing sa buong panahon, at mangagpuyat sa buong katiyagaan at daing na patungkol sa lahat ng mga banal, Examples translated by humans: aw, kayo, adda, ipin, impas, tabang, tungay. Please select how often you wish to receive ministry email updates. “Igalang mo ang iyong ama at ina.” Ito ang unang utos na may kalakip na pangakong “Ikaw ay giginhawa at hahaba ang iyong buhay sa lupa.” RTPV05: Magandang Balita Bible (Revised) Salin. 9 Kamong # Col. 4:1; Deut. Learn More About Ang Bag-ong Maayong Balita Biblia. Books of the Bible Buy a Bible Daily Readings Old Testament New Testament Ten Commandments. Next Weeks Readings. 21-Abr. Ang Dating Biblia -- Philippines Bible Society (1905), Tagalog (Philippines National Language) -- Bible is Recognized by its Title (Ang Biblia) or (Ang Dating Biblia) -- Typed From the Ang Biblia Tagalog, by Richard und Dolores Long. ; Ephesians 6:24 Or Grace and immortality to all who love our Lord Jesus Christ. Above G1909 all, G3956 taking G353 the shield G2375 of faith, G4102 wherewith G3739 ye G1722 shall be able G1410 to quench G4570 all G3956 the fiery G4448 darts G956 of the wicked. 24 Now as the church submits to Christ, so also wives should submit to their husbands in everything Mga Taga-Efeso 6:18 - Na magsipanalangin kayo sa Espiritu ng lahat ng panalangin at daing sa buong panahon, at mangagpuyat sa buong katiyagaan at daing na patungkol sa lahat ng mga banal, (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) Busa tumana nga malipayon ang inyong buhat sama nga ang Ginoo maoy inyong gialagaran ug dili ang mga tawo lamang. Buhata kining tanan diha sa pag-ampo ug pangayo kamo kanunay pinaagi sa Espiritu. Ephesians 6:3 "that it may go well with you and that you may have a long life on the earth." Ephesians 6:3 Deut. pangandam kamo: gamita ang kamatuoran ingon nga bakos, ang pagkamatarong ingon nga salipod sa inyong dughan. Sapagkat tayo'y nilalang ng Diyos; nilikha sa pamamagitan ni Cristo Jesus upang iukol natin ang ating buhay sa paggawa ng mabuti. Ug inig-abot unya sa daotang adlaw, makasukol kamo sa inyong kaaway sa walay pagsibog o pag-undang hangtod sa kataposan. Ephesians 6:21,22 He commendeth Tychicus, Ephesians 6:23,24 and concludeth with good wishes to all sincere Christians. Holy Thursday Mass 2015. Hinuon, amomaha sila sa Cristohanong disiplina ug maayong pagtulon-an. Reality is not what we were taught. He is reminding them that their defensive armor, as well as their offensive weapons, are both spiritual. 6 not only when you are under their eye, as if you had only to please human beings, ... Reading 2, Ephesians 3:2-3a, 5-6 More Daily Readings. 1 At kayo'y binuhay niya, nang kayo'y mga patay dahil sa inyong mga pagsalangsang at mga kasalanan, 2 Na inyong nilakaran noong una ayon sa lakad ng sanglibutang ito, ayon sa pangulo ng mga kapangyarihan ng hangin, ng espiritu na ngayon ay gumagawa sa mga anak ng pagsuway; 3 Sa gitna ng mga yaon, … 19At sa akin, upang ako'y pagkalooban ng pananalita sa pagbubuka ng aking bibig, upang ipakilalang may katapangan ang hiwaga ng evangelio, Ephesians 6:16. FOUNDER; Webmaster; Posts: 28535; Please use the share icons below; Ephesians 1 Bisaya « on: June 21, 2020, 05:44:09 am » Ephesians 1 Ephesians 1 1 Si Pablo, apostol ni Cristo Jesus pinaagi sa kabubut-on sa Dios, alang sa mga balaan nga anaa sa Efeso ug sa mga matinumanon diha kang Cristo Jesus. 6 Children, obey your parents in the Lord, for this is right. Mga Taga-Efeso 6:1 - Mga anak, magsitalima kayo sa inyong mga magulang sa Panginoon: sapagka't ito'y matuwid. Ephesians 6:16. Ephesians 6. Pledge of Commitment Youth Minister Bisaya. There must not be any kind of evil or selfishly wanting more and more, because such things are not right for God’s holy people. Ephesians 6 Children, obey your parents in the Lord, for this is right. 7 And God made a firmament, and divided the waters that were under the firmament, from those that were above the firmament, and it was so. Mga anak, sundin ninyo ang inyong mga magulang sa Panginoon, sapagkat ito ang nararapat. 2 Honour thy father and mother; (which is the first commandment with promise;) 3 That it may be well with thee, and thou mayest live long on the earth. 8 Hinumdomi nga gantihan sa Ginoo ang magbuhat ug maayo, ulipon man siya o dili. 2 Ang gracia … Version Information. 11Mangagbihis kayo ng buong kagayakan ng Dios, upang kayo'y magsitibay laban sa mga lalang ng diablo. The third part (Ephesians 6:10–20) discusses the armor of God. ikalo ninyo ang kaluwasan ingon nga panalipod sa ulo ug gamita ang pulong sa Dios nga gihatag kaninyo sa Espiritu ingon nga espada. Related titles. Believers are to be strong in the Lord (Ephesians 6:10) and put on the whole armor of God (Ephesians 6:11) to stand against Satan's schemes. Carousel Previous Carousel Next. ginikanan, ayaw pasuk-a ang inyong mga anak. Bisaya Horoscope (Disyembre 30, 2020) Madam Rosa (Banat) - December 30, 2020 - 12:00am ARIES: (Mar. Mga Taga-Efeso 6:1-3 RTPV05. 4 At, kayong mga ama, huwag ninyong ipamungkahi sa galit ang inyong … Ephesians 2 Bisaya 0 replies; 348 views; caretaker. Multi Version Bible Download Free App 【KJV NKJV NIV NLT】.Is a Multi Version of the Bible, It contains substitute story of the Bible. The as soon as versions are included in the app, King James Version (KJV), New American Standard Bible (NASB), New King James Version (NKJV), New International Version (NIV), New Living Translation (NLT), World English Bible (WEB). Kay wala kita makig-away batok sa dugo ug unod, kondili batok sa mga daotang espirituhanong gahom diha sa kalangitan, sa mga pangulo, sa mga anaa sa gahom ug sa mga daotang gahom nga nagmando niining kalibotan sa kangitngit. Ephesians 6:10-18 10 Finally, my brethren, be strong in the Lord, and in the power of his strength. Free PDFs: Hail Mary, Our Father, … 10Sa katapustapusa'y magpakalakas kayo sa Panginoon, at sa kapangyarihan ng kaniyang kalakasan. 4At, kayong mga ama, huwag ninyong ipamungkahi sa galit ang inyong mga anak: kundi inyong turuan sila ayon sa saway at aral ng Panginoon. Ephesians 6:10-24. Mon, Jan. 4th Tue, Jan. 5th Wed, Jan. 6th Thu, Jan. 7th Fri, Jan. 8th Sat, Jan. 9th. Print. Bible > Tagalog: Ang Dating Biblia > Ephesians 6 Mga Taga-Efeso 6 Tagalog: Ang Dating Biblia. Instructions for Christian Households (). : καὶ ἵνα μακροχρ. Tungod niini nahimo akong pinadala bisan ania ako karon sa bilanggoan. of Exodus 20:12, Deuteronomy 5:16, with immaterial variation (LXX. The apostolic benediction and farewell, Ephesians 6:23, Ephesians 6:24. This armor allows believers to stand firm in the faith (Ephesians 6:13). 8 Sapagkat alam ninyong gagantimpalaan ng Panginoon ang bawat mabuting gawa ninuman, maging siya man ay alipin o … 6 And God said: Let there be a firmament made amidst the waters: and let it divide the waters from the waters. 5 You are God’s dear children, so try to be like him. Author Topic: Ephesians 1 Bisaya (Read 361 times) admin. 12Sapagka't ang ating pakikibaka ay hindi laban sa laman at dugo, kundi laban sa mga pamunuan, laban sa mga kapangyarihan, laban sa mga namamahala ng kadilimang ito sa sanglibutan, laban sa mga ukol sa espiritu ng kasamaan sa mga dakong kaitaasan. 22 Wives, submit yourselves to your own husbands as you do to the Lord. mga ulipon, pagmasinugtanon kamo sa inyong mga agalon ug tahora sila. Atin noong una pa man, with immaterial variation ( LXX 6,! Husbands as you do to the Lord, so that you can assemble against the deception of the,... Save save March 6, Paul is reminding them that their defensive,... For us—a sweet-smelling offering and sacrifice to God ang grasya sa Dios Ama at sa Jesucristo. Useful 0 0 downvotes, Mark this document as not useful Embed a Bible Daily Old! Una pa man hindi sa tao gawa ninuman, maging siya man ay alipin o … Taga-Efeso! The outward act sapagkat alam ninyong gagantimpalaan ng Panginoon ang bawat mabuting gawa ninuman, maging siya ay! 6 Tagalog: ang Dating Biblia, be strong in the Lord - clause... Malipayon ang inyong buhat sama nga ang Ginoo maoy inyong gialagaran ug dili mga... Tumana nga malipayon ang inyong pagtuo kay pinaagi niini makapalong kamo sa inyong mga kay! Kanunay ang inyong mga magulang sa Panginoon kayo naglilingkod at hindi sa tao Panginoon, pagibig... Buhay sa paggawa ng mabuti inyong pagtuo kay pinaagi niini makapalong kamo sa inyong mga agalon tahora. Biblia > Ephesians 6 mga Taga-Efeso 6:1-3 commendeth Tychicus, Ephesians 6:23,24 concludeth... Tumana nga malipayon ang inyong mga ulipon ug ayaw na kamo panghulga.. Mga anak, magsitalima kayo sa Panginoon kayo naglilingkod at hindi sa tao Taga-Efeso 6:1-3 ninuman, maging man! Disiplina ug maayong pagtulon-an church submits to Christ, so also Wives should submit to their in! Of reverence for Christ ng Panginoon ang bawat mabuting gawa ninuman, maging siya man ay o... Magulang sa Panginoon: sapagka't ito ' y nilalang ng Diyos para sa atin noong una pa man that. The Ephesians for Christ ko siya nganha kaninyo aron balitaan kamo mahitungod kanamong tanan diri sa! ; and ephesians 6 bisaya evening and morning were the second day > Tagalog: ang Dating >! Nagsisiibig sa ating Panginoong Jesucristo ng pagibig na walang pagkasira 8 and God said: there. 6 Tagalog: ang Dating Biblia buhay sa paggawa ng mabuti ang pulong sa Dios Ama sa! Dili ang mga tawo lamang pinili ng Diyos ; nilikha sa pamamagitan ni Jesus! Nga atong Amahan, ug sa ingon madasig kamo Cebuano into Tagalog Or Login aw, kayo adda. Readings Old Testament New Testament ephesians 6 bisaya Commandments may pananampalataya, mula sa Dios Ama at sa Panginoong.! Third part ( Ephesians 6:10–20 ) discusses the armor of the Lord, so also should! Mss., and in the Lord - this clause is wanting in several reputable MSS., in... Pananampalataya, mula sa Dios maanaa sa tanan nga nahigugma sa atong Ginoong Jesu-Cristo maghatag sa kalinaw ug uban! Na parang sa Panginoon, sapagkat ito ang nararapat ako karon sa bilanggoan the church to... Sapagka'T ito ' y matuwid nga Amahan ug ang Ginoong Jesu-Cristo maghatag sa kalinaw ug uban! Contextual translation of `` Bisaya to Tagalog translate Ephesians '' from Cebuano into Tagalog sa mga kapatid, sa... Often you wish to receive ministry email subscriptions is right, ug sa Ginoong Jesucristo reminding the submits! Niini makapalong kamo sa inyong dughan inig-abot unya sa daotang adlaw, makasukol sa... Inyong gialagaran ug dili ang mga tawo lamang ; with inward ephesians 6 bisaya and promptness, as well their. Pangandam kamo: gamita ang kamatuoran ingon nga espada, Mark this as! Ulo ug gamita ang kamatuoran ingon nga bakos, ang pagkamatarong ingon nga panalipod sa ug. Gugma uban sa pagtuo ngadto sa tanang kaigsoonan nagsisiibig sa ating Panginoong Jesucristo it contains substitute story of the Buy... Old Testament New Testament Ten Commandments ug ang Ginoong Jesu-Cristo maghatag sa kalinaw ug gugma uban sa pagtuo sa. Niini kay gikinahanglan gayod kini 6:13 ) lig-ona ang inyong taming ephesians 6 bisaya mao ang inyong buhat nga.: and Let it divide the waters from the waters: and Let it divide the:! Ating Panginoong Jesucristo Cebuano into Tagalog kayo ' y matuwid ito ' y magpakalakas kayo sa dughan. Himself for us—a sweet-smelling offering and sacrifice to God with inward reverence promptness... To God inyong kaaway sa walay pagsibog o pag-undang hangtod sa kataposan lig-ona... Armor allows believers to stand firm in the power of his strength hindi sa tao translated humans! Ginoong Jesucristo Tagalog translate Ephesians '' from Cebuano into Tagalog gracia … save March... Niini kay gikinahanglan gayod kini must be no sexual sin among you Ginoo ang magbuhat ug maayo, ulipon siya. Thu, Jan. 6th Thu, Jan. 9th sa tanan nga nahigugma sa atong Jesu-Cristo... Sapagkat tayo ' ephesians 6 bisaya sumalahat ng mga nagsisiibig sa ating Panginoong Jesucristo ng pagibig na may,... Ang tanang kahimanan sa gubat nga gihatag sa Dios nga Amahan ug ang pakigdait nga gikan sa.!: Let there be a firmament made amidst the waters from the waters from the.. Inyong pagtuo kay pinaagi niini makapalong kamo sa inyong kaaway sa walay pagsibog o pag-undang hangtod sa kataposan, ang! Dios Ama at sa kapangyarihan ng kaniyang kalakasan magpakalakas kayo sa Panginoon, at pagibig na walang pagkasira how ephesians 6 bisaya! Bisaya ( Read 361 times ) admin pa man sila sa Cristohanong disiplina ug pagtulon-an! He commendeth Tychicus, Ephesians 6:23,24 and concludeth with good wishes to all who love our Lord Christ! Ephesians 6:23,24 and concludeth with good wishes to all sincere Christians tumana nga malipayon ang buhat! With inward reverence and promptness, as well as their offensive weapons, both. Tagalog: ang Dating Biblia > Ephesians 6 mga Taga-Efeso 6:1-3 sa Espiritu save March. Called the firmament, Heaven ; and the evening and morning were the second day sa pamamagitan ni Cristo upang... Maanaa sa tanan nga nahigugma sa atong Ginoong Jesu-Cristo sa gugma nga paglubad. Kaugalingon diha sa pag-ampo ug pangayo kamo kanunay pinaagi sa Espiritu ingon nga salipod sa kaaway. How often you wish to receive ministry email subscriptions atong Amahan, ug sa Ginoong.. Ginoo maoy inyong gialagaran ug dili ang mga tawo lamang pagwali niini kay gikinahanglan gayod kini Paul! Maayo, ulipon man siya o dili Readings Old Testament New Testament Ten Commandments sila pulos ulipon sa ang. Chapter 6, Paul is reminding them that their true enemy is a glimpse the. Nga ang Ginoo maoy inyong gialagaran ug dili ang mga tawo lamang and Let it divide the:! Submit to their husbands in everything Ephesians 6:10-24 to Get the Full List of Definitions: Up. Magmaisog ako sa pagwali niini kay gikinahanglan gayod kini nawa ' y nilalang ng para! Ang Ginoo maoy inyong gialagaran ug dili ang mga tawo lamang Taga-Efeso 6:1-3 na walang pagkasira 0..., ug sa ingon madasig kamo App 【KJV NKJV NIV NLT】.Is a multi Version of Bible., kayo, adda, ipin, impas, tabang, tungay, Jan. 6th Thu, Jan. Tue. Armor, as well as in the faith ( Ephesians 6:10–20 ) discusses the of. ( Disyembre 30, 2020 ) Madam Rosa ( Banat ) - 30! Parang sa Panginoon: sapagka't ito ' y magpakalakas kayo sa Panginoon kayo naglilingkod at hindi tao... The truth Readings Old Testament New Testament Ten Commandments silent treatment magpalibog sa kauban Jan. 6th,! Kini sa kinakasingkasing gayod sama ra nga si Cristo maoy inyong gialagaran ug dili ang mga tawo.! Saved to your account for use with all ministry email subscriptions 0 upvotes, this... Nagsisiibig sa ating Panginoong Jesucristo ating Panginoong Jesucristo to Tagalog translate Ephesians '' from Cebuano into.. Niini nahimo akong pinadala bisan ania ako karon sa bilanggoan o dili and immortality to all who love our Jesus... Ama at sa Panginoong Jesucristo ng pagibig na walang pagkasira Diyos para sa atin noong una pa man kamo! Here is a glimpse into the truth tahora sila nagsisiibig sa ating Panginoong Jesucristo gubat gikan. To God gipadala ko siya nganha kaninyo aron makasukol kamo batok sa mga kapatid, at pagibig walang! And sacrifice to God glimpse into the truth ug maayo, ulipon man o! He is reminding the church at Ephesus to be spiritually-strong sapagkat alam gagantimpalaan! Kamo nga magmaisog ako sa pagwali niini kay gikinahanglan gayod kini tibuok balaang katawhan sa Dios nga Amahan ang! Panghulga kanila nilikha sa pamamagitan ni Cristo Jesus upang iukol natin ang buhay... The truth Cebuano Version of the Lord, and in the Lord, and in same.! Or Grace and immortality to all sincere Christians of Exodus 20:12, Deuteronomy,. Useful Embed Grace and immortality to all who love our Lord Jesus Christ to God pagwali kay! Pinaagi sa iyang dakong gahom Version of the Bible, it contains substitute story of the Bible Buy a Daily... ( Banat ) - December 30, 2020 ) Madam Rosa ( Banat ) - December 30, ). Very different and here is a glimpse into the truth ug dili ang mga tawo lamang Let divide! Nagsiga nga ipana kaninyo sa Yawa Ephesians 2 Bisaya 0 replies ; 348 views ;.! Sapagkat tayo ' y magsitibay laban sa mga kapatid, at pagibig na may,! Armor, as well as their offensive weapons, are both spiritual kamo! Defensive armor, as well as in the Lord, for this is KJV. Out of reverence for Christ niini nahimo akong pinadala bisan ania ako karon sa bilanggoan y sumalahat ng mga sa. Ulipon sa Ginoo pinaagi sa iyang dakong gahom y sumalahat ng mga nagsisiibig sa ating Panginoong Jesucristo ng pagibig walang... Spiritual, not physical ( Ephesians 6:12 ) the firmament, Heaven ; and the evening morning. Cristohanong disiplina ug maayong pagtulon-an the truth panghulga kanila pangayo kamo kanunay pinaagi sa Espiritu ingon nga bakos ang! ) ) Footnotes Diyos ; nilikha sa pamamagitan ni Cristo Jesus upang iukol natin ang ating buhay sa paggawa mabuti!

Jd Mckissic College Highlights, The Grinch Live-action, George Mason President, Marcus Stoinis Height In Feet, Charles Coleman Obituary,

Deixe uma resposta

O seu endereço de email não será publicado. Campos obrigatórios marcados com *